CINE SUNTEM?
Administratorul datelor cu caracter personal este SALA CORNELIA INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, având sediul în localitatea Ferice, nr. 53, comuna Buntești, județul Bihor. Website: www.montanaplant.ro | Nr. de telefon: 0768 543 855 | Email: comenzi@montanaplant.ro .

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?
Potrivit GDPR, „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Nu există o listă a datelor cu caracter personal, iar GDPR nu impune statelor să realizeze o astfel de lista, pentru simplul motiv că o dată poate deveni într-un anumit context dată cu caracter personal, iar în alt context să fie pur și simplu o informație fără valoare de dată cu caracter personal.

Iată câteva exemple de date cu caracter personal:

numele;
domiciliul sau reședința cuiva;
o adresă de e-mail (inclusiv adresele de tipul andrei.popescu@firma.ro);
numărul de buletin, pașaport sau carte de identitate;
date privind locația (de exemplu, funcția de date privind locația disponibilă pe un telefon mobil)*;
un IP;
un cookie ID;
silueta cuiva din înregistrările CCTV;
un număr de înmatriculare al unei mașini;
După cum se vede, definiția datelor cu caracter personal mai conține câteva elemente importante:

Datele personale vizează informații privind persoanele fizice, nu persoane juridice. Distincția e importantă pentru că, spre exemplu, numărul de înregistrare de la Registrul Comerțului, Codul fiscal ori alte elemente de identificare ale unor companii nu sunt date cu caracter personal. Mai mult, atunci când o adresă de e-mail ori un număr de telefon vizează în mod clar o persoană juridică (ex. e-mailurile de tip office@ sau telefoanele de la un call-center public al unei companii), atunci nu vorbim despre date cu caracter personal.
Nu contează dacă prelucrarea acestor date personale se face prin intermediul unui sistem automat ori prin intermediul unui sistem neautomatizat (ex. prelucrare manuala), dacă aceasta face parte dintr-un sistem structurat de evidență a datelor. Singurul lucru important e că vorbim despre o prelucrare a unui astfel de tip de date.

Mai multe informații pentru înțelegerea a ce sunt datele cu caracter personal se pot obține citind Opinia nr. 4 din 2007 privind conceptul de date cu caracter personal, emis de Grupul de Lucru Articol 29.

Simplificând definiția de mai sus, am putea concluziona că datele personale înseamnă date care se referă la o persoană în viață care poate fi identificată folosind aceste date sau pornind de la aceste date și folosind informații suplimentare care sunt sau pot intra în posesia operatorului de date.

CE DATE PERSONALE COLECTĂM ȘI DE CE LE COLECTĂM?
COMENTARII
Când vizitatorii lasă comentarii pe site, colectăm datele arătate în formularele de comentarii, dar și adresa IP a vizitatorului și șirul agenților utilizator din navigator pentru a ne ajuta la detectarea spam-ului (mesajele lăsate automat de boti).

Un șir făcut anonim (numit și un hash), creat din adresele tale de email, poate fi furnizat serviciului Gravatar pentru a vedea dacă îl folosești. Politica de confidențialitate a serviciului Gravatar este disponibilă aici: https://automattic.com/privacy/. După aprobarea comentariului, fotografia ta de profil este vizibilă pentru public lângă comentariul tău.

MEDIA
Dacă încarci imagini pe site-ul web, ar trebui să eviți încărcarea imaginilor care au incluse date de locație înglobate (EXIF GPS). Vizitatorii site-ului web pot descărca și extrage toate datele despre locație din imaginile de pe site.

DATE DESPRE COMENZI
Procesăm următoarele date cu caracter personal:

datele tale de identificare și contact;
datele referitoare la produsele pe care le-ai cumpărat, eventual serviciile pe care ți le-am prestat;
datele din comunicarea noastră reciprocă (fie că a fost personală, scrisă, telefonică sau de altă natură);
datele privind plata (de exemplu, datele privind suma plătită etc.);
STATISTICI – GOOGLE ANALYTICS
Folosind Google Analytics colectăm date despre vizitatori, cum ar fi

locația (țară, oraș);
sistemul de operare;
browser-ul folosit;
segmentul de public;
comportamentul (cum interacționează cu paginile noastre);
*posibil și alte date asemănătoare.
Acestea sunt colectate de către Google Analytics prin intermediul site-ului nostru, iar aceste date nu sunt considerate date personale, deoarece NU sunt asociate anumitor persoane.

COOKIE-URI
Dacă lași un comentariu pe site-ul nostru, poți opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email și site-ului tău web. Acestea sunt pentru confortul tău, astfel nu mai trebuie să le completezi din nou când lași un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an.

Dacă mergi la pagina noastră de autentificare, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacă navigatorul tău acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este eliminat când închizi navigatorul.

Când te autentifici, vom seta și câteva cookie-uri pentru a-ți salva informațiile de autentificare și opțiunile de afișare pe ecran. Cookie-urile de autentificare sunt păstrate două zile, iar cele pentru opțiuni de afișare pe ecran sunt păstrate un an. Dacă selectezi „Ține-mă minte”, cookie-urile tale de autentificare vor fi păstrate două săptămâni. Dacă te dezautentifici din cont, cookie-urile de autentificare vor fi eliminate.

Dacă editezi sau publici un articol, un cookie suplimentar va fi salvat în navigatorul tău. Acest cookie nu include date personale și indică pur și simplu ID-ul articolului pe care tocmai l-ai editat. El expiră după 1 zi.

CONȚINUT ÎNGLOBAT DE PE ALTE SITURI WEB
Articolele din acest site pot include conținut înglobat (de exemplu, videouri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte site-uri web se comporta exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt site web.

Aceste siteuri web pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară de la părți terțe și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel site web.

CE DREPTURI AI ASUPRA DATELOR TALE
În ceea ce privește datele tale cu caracter personal, ai următoarele drepturi:

Dreptul la acces – îi poți cere Administratorului acces la datele pe care le procesăm în legătură cu tine. Administratorul îți va furniza și copia datelor cu caracter personal procesate.
Dreptul la corectare – îi poți cere Administratorului corectarea datelor cu caracter personal inexacte și incomplete pe care le procesăm în legătură cu tine.
Dreptul la ștergere – poți să-i ceri Administratorului să șteargă datele tale cu caracter personal, dacă se ajunge într-una din următoarele situații:
datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau procesate într-un alt mod;
ai revocat consimțământul în baza căruia datele tale cu caracter personal au fost procesate și nu există niciun alt motiv juridic pentru procesarea acestora;
ai ridicat o obiecțiune împotriva faptului ca obiectul adoptării deciziilor bazate pe procesarea automatizată să fie datele tale cu caracter personal și nu există motive juridice justificate pentru o astfel de procesare a acestora sau ai ridicat o obiecțiune împotriva procesării datelor tale cu caracter personal pentru scopurile de marketing direct;
Datele tale cu caracter au fost procesate în contradicție cu legea
Datele tale cu caracter personal trebuie să fie șterse pentru îndeplinirea obligației juridice stabilite în cadrul dreptului Uniunii sau al statului membru, care se referă la Administrator.
Dreptul la restricționarea procesării – poți să-i ceri Administratorului să restricționeze procesarea datelor tale cu caracter personal, dacă se ajunge într-una din următoarele situații:
ai negat exactitatea datelor tale cu caracter personal, și anume pe perioada necesară pentru ca Administratorul să poată verifica exactitatea datelor cu caracter personal;
procesarea datelor tale cu caracter personal este în contradicție cu legea, dar tu refuzi ștergerea acestor date și, în loc de aceasta, ceri restricționarea utilizării acestora;
Administratorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopuri de procesare, exercitarea sau apărarea drepturilor juridice;
ai ridicat o obiecție contra procesării datelor tale cu caracter personal potrivit art. 21 alin. 1 din Ordinul GDPR, până ce nu se va verifica dacă motivele justificate ale Administratorului prevalează asupra motivelor tale legitime
Dreptul la transferabilitatea datelor cu caracter personal – în cazurile specificate în Regulamentul GDPR, ai dreptul să obții datele cu caracter personal care te vizează și pe care le-ai furnizat către Administrator, și anume în format structurată, utilizată în mod obișnuit și citibil pe calculator cu precizarea că prin acest drept nu poate fi adusă nicio atingere negativă drepturilor și libertăților altor persoane
Dreptul la revocarea consimțământului – în cazul în care procesarea datelor tale cu caracter personal se bazează pe consimțământ, ai dreptul să revoci oricând consimțământul tău la procesarea datelor cu caracter personal pentru scopurile pentru care ai dat consimțământul
Dreptul de a ridica obiecție – poți oricând ridica obiecție contra procesării datelor tale cu caracter personal la Administrator în scopuri de marketing direct efectuat în baza interesului legitim al Administratorului
Dreptul de a depune contestație – ai dreptul să depui contestație la organul de supraveghere în persoana Autorității de Protecție a Datelor cu Caracter Personal, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praga 7, www.uoou.cz

ESTE CONSIMȚĂMÂNTUL TĂU LA PROCESAREA DATELOR TALE CU CARACTER PERSONAL VOLUNTAR SAU OBLIGATORIU?
Îți vom cere furnizarea consimțimântul, dacă nu ești încă clientul nostru înregistrat și nici nu am încheiat cu tine un alt raport de afaceri similar în conformitate cu cerințele motivului nr. 47 din Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal și tu vrei să primești de la noi ofertele de marketing. Furnizarea acestui consimțământ este cu totul voluntară. Furnizarea acestui consimțământ nu este o condiție pentru obținerea vreunui produs sau serviciu ofertat de către societatea noastră.

ESTE POSIBILĂ REVOCAREA CONSIMȚĂMÂNTULUI LA PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL FURNIZAT?
Consimțământul furnizat pentru scopuri de marketing poate fi revocat oricând.

CUM POȚI REVOCA CONSIMȚĂMÂNTUL LA PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?
Consimțământul tău la procesarea datelor tale cu caracter personal îl poți revoca printr-o înștiințare scrisă trimisă pe adresa de e-mail: comenzi@montanaplant.ro sau printr-un telefon la numarul: 0768 543 855

CUM TE POȚI APĂRA ÎMPOTRIVA MARKETINGULUI DIRECT EFECTUAT FĂRĂ CONSIMȚĂMÂNTUL TĂU?
Ai oricând dreptul de a ridica o obiecție contra unei astfel de procesări a datelor tale cu caracter personal la oricare dintre contactele noastre. Email: comenzi@montanaplant.ro | Telefon: 0768 543 855

CUM ÎȚI PROTEJĂM DATELE
Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Datele dvs. sunt stocate pe servere securizate, asigurând in acelasi timp redundanța datelor.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

UNDE ÎȚI TRIMITEM DATELE
După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

partenerilor PoieniPlant;
furnizorilor de servicii de curierat;
furnizorilor de servicii de plată/bancare;
furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;
furnizorilor de servicii de cercetare de piață;
societăților de asigurare;
furnizorilor de servicii IT;
altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.
În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

COOKIE-URI SI ALTE TEHNOLOGII SIMILARE
La începuturile internetului, site-urile nu aveau memorie. Așa se face că, în primele variante de site-uri, nu era posibilă autentificarea vizitatorilor și nici utilizarea unor ajutoare precum coșurile de cumpărături, în cazul magazinelor online sau a altor mecanisme care ajută utilizatorul și site-ul să se recunoască și la alte vizite.

Cookie-urile au fost inventate tocmai pentru a remedia această problema. Ele sunt mici fișiere text, plasate pe terminalul unui vizitator, care joacă rolul de memorie a site-ului. Ori de câte ori omul în cauza accesează un anumit site, acesta poate scrie sau citi în cookie-ul pe care l-a plasat pe terminal tot felul de informații pe care vizitatorul le-a transmis, deja, către website, direct sau indirect. Ulterior, de aici s-au dezvoltat și alte tehnologii care vizează același tip de scop. Am încercat să descriem fiecare astfel de tehnologie mai jos.

Cookie-urile sunt fișiere text mici plasate pe computer sau pe dispozitive mobile când accesați site-uri web. Cookie-urile “directe” sunt stabilite de domeniile pe care le vizitați în acel moment (ex. peoplexdigital.ro/poieni). Cookie-urile “terțe” sunt stabilite de alte domenii decât cele ale site-urilor pe care le vizitați (ex. alte domenii decât montanaplant.ro).

Codul de publicitate mobilă este un identificator unic (ID) stabilit de sistemul de operare al dispozitivului dvs. mobil. Acest ID ajută aplicațiile pe care le instalați pe dispozitiv și care pot conține reclame să va recunoască. Majoritatea dispozitivelor permit aplicațiilor să acceseze în mod prestabilit ID-ul de publicitate mobil. Cu toate acestea, puteți modifica setările dispozitivului pentru a împiedica dispozitivul să partajeze acest cod cu diverse aplicații. Verificați secțiunea “Ajutor” pentru sistemele de operare pentru a află mai multe despre gestionarea ID-urilor de publicitate mobilă. Pe Android, Publicitate înseamnă ID-ul de publicitate Android, pe dispozitive iOS înseamnă ID-ul pentru agentul de publicitate (IDFA).

Cele mai multe cookie-uri pot fi incluse într-una dintre categoriile de mai jos:

(a) Strict Necesare: aceste cookie-uri sunt esențiale în furnizarea serviciilor solicitate de către ține. Fără ele, website-ul nu poate funcționa ori livra serviciile furnizate (autentificare, coș de cumpărături etc).

(b) Performanță: aceste cookie-uri colectează informații despre modul în care vizitatorii utilizează un site web, cum ar fi paginile cele mai populare, ce metodă de conectare între pagini este cea mai eficientă și dacă utilizatorii întâmpină mesaje de eroare de pe paginile web. Aceste cookie-uri ne permit să oferim o experiență de înaltă calitate vizitatorilor noștri, precum și să măsuram audiența paginilor peoplexdigital.ro/poieni. Informațiile colectate de aceste cookie-uri nu identifică utilizatorii. Acestea sunt concepute pentru a ajută la îmbunătățirea funcționării site-ului nostru.

Acest website utilizează Google Analytics, un program de analiză a traficului de internet furnizat de Google, Inc. (“Google”). Google Analytics utilizează cookie-uri pentru a ajută peoplexdigital.ro/montana să analizeze modul în care utilizatorii utilizează site-ul. Informațiile generate de cookie despre utilizarea peoplexdigital.ro/montana (inclusiv adresa dvs. IP) vor fi transmise și stocate de Google.

Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către tine a peoplexdigital.ro/poieni.ro, al compilării rapoartelor privind activitatea site-ului și în furnizarea altor servicii legate de activitatea peoplexdigital.ro/poieni. Google poate, de asemenea, să transmită aceste informații unor terțe părți, în cazul în care acest lucru este cerut prin lege sau în cazul în care aceste terțe părți sunt împuterniciți care prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dvs. IP cu alte date deținute de Google. Puteți refuza utilizarea cookie-urilor prin selectarea setărilor corespunzătoare din browserul dvs. Cu toate acestea, rețineți că, dacă faceți acest lucru, este posibil să nu puteți utiliza întreaga funcționalitate a acestui site web.

(c) Funcționale: aceste cookie-uri țin minte alegerile pe care le faci, pentru a îmbunătăți experiența ta.

d) Cookie-urile de direcționare și de publicitate: aceste cookie-uri colectează informații despre obiceiurile tale de navigare pentru a face publicitatea relevantă pentru ține și interesele tale. Ele sunt, de asemenea, folosite pentru a limita numărul vizualizări ale unei reclamă, precum și pentru a ajută la măsurarea eficacității campaniilor publicitare.

Opțiunile tale privind cookie-urile

Poți ajusta setările de confidențialitate din browser pentru a bloca toate cookie-urile; cu toate acestea, acest lucru ar putea afecta grav experiența ta de navigare, deoarece multe site-uri web ar putea să nu funcționeze corect. Browserul iti poate permite să stergi toate modulele cookie la închiderea browserului. Această opțiune, totuși, duce la ștergerea cookie-urilor persistente, care pot stoca preferințele și setările tale personalizate pe site-urile pe care le vizitezi în mod regulat. Cu toate acestea, este posibil să pastrezi modulele cookie dorite, întrucât browserul dvs. Iti poate permite să specifici site-urile care sunt întotdeauna sau niciodată autorizate să utilizeze modulele cookie.

Mai multe detalii despre modul de ștergere a cookie-urilor sau modul de gestionare a cookie-urilor în diferite browsere de internet pot fi găsite accesând linkurile de mai jos:

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari

Pentru a opta sa nu mai fii urmarit de Google Analytics te rugam sa vizitezi:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

IAB a construit următorul site web pentru a oferi informații specifice cu privire la problemele de confidențialitate legate de publicitatea pe internet: http://www.youronlinechoices.com/ro/

Informații complete despre modul în care organizațiile utilizează modulele cookie sunt disponibile la adresa: www.allaboutcookies.org